Největší výběr zahradní a lesní techniky v Libereckém kraji
725 311 900
KAMENNÁ PRODEJNA:

Liberec > mapa <
Potřebujete poradit?
Vše o nákupu a produktech
725 311 900
Technická podpora
482 322 800

Bezpečnostní informace

Ochrana osobních údajů - GDPR

Shromažďujeme Vaše data pouze ze zákonných důvodů


Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:
A-PARTNER s.r.o. se sídlem V Lučinách 651 463 12 Liberec 25 ičo 25487671
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 20466, dále jen „my“ nebo „naše společnost“

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za nákup výrobku naší společnosti. Vážíme si Vaší projevené důvěry v naše služby. Protože si ceníme Vaší přízně, chceme k Vám být otevření co do způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a k jakým účelům jsou dále využívány. Vaše spokojenost je pro nás prioritou a snažíme se přizpůsobovat naše produkty Vašim potřebám. K tomu již dnes využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou právní úpravou. Abyste přesně věděli, jaké osobní údaje zpracováváme a proč, předkládáme Vám tento informační dokument, který je k dispozici také na našich webových stránkách.
OSOBNÍ ÚDAJE, které v souvislosti s Vaší osobou naše společnost zpracovává, jsou následující:
· jméno a příjmení / název obchodní firmy
· adresa / sídlo firmy
· telefon, e-mail
· IČO , DIČ
· číslo výrobku
· datum nákupu

Získáváme je při koupi výrobku přímo od Vás, a to při uzavření kupní smlouvy , vyplněním Záručního listu nebo Certifikátu.

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně, jejich poskytnutí není vázáno na uzavření kupní smlouvy. Jsou však pro nás nezbytné, pokud si přejete využívat následný servis, jako je záruka pro případ krádeže a technické uvedení výrobku do provozu. K tomuto zpracování není nezbytný Váš souhlas.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ je důvod, proč Vaše osobní údaje zpracováváme.

Je to především splnění kupní smlouvy, pro které je nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat, a dále oprávněný zájem naší společnosti, kterým je tzv. přímý marketing, kterým Vás informujeme o novinkách a výhodných nabídkách v oblasti našich výrobků. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, máte právo vznést námitku proti zpracování a my Již Vaše osobní údaje nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.
Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli řešit tyto situace vyplývající z kupní smlouvy:
· reklamace
· záruka proti odcizení
· zákaznický servis
· kontaktovat Vás v případě zjištění sériové vady výrobku
Vaše osobní údaje dále zpracováváme, abychom Vás mohli informovat jako první o skvělých nabídkách a novinkách našich dodavatelů :

· nové výrobky
· akce a slevy
· zajímavé články
· tipy a novinky
· newslettery

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ, aby u nás byly Vaše osobní údaje zcela v bezpečí:
· pouze pro uvedené účely
· jen v nezbytném množství
· jen Vaše přesné a aktuální údaje
· bezpečné uložení na omezenou dobu
· transparentně, o všem Vás informujeme
Používáme pouze zákonné a korektní způsoby, nejvyšší technická a organizační zabezpečení.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ
· při zpracování vašich osobních údajů používáme manuální i automatizované postupy.
DOBA ULOŽENÍ
· Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům zpracováváme a uchováváme po nezbytně dlouhou dobu, než budou tyto účely naplněny. Pokud poté nezjistíme žádný další účel, pro který bychom Vaše osobní údaje uchovávali, bez dalšího je zlikvidujeme.PŘEDÁVÁNÍ 3. OSOBÁM A DO ZAHRANIČÍ
· Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek předány 3. osobám nebo do zahraničí, ať na smluvním základě, nebo ze zákonné povinnosti, nebo za účelem oprávněného zájmu ochrany majetku naší společnosti. Při jakémkoli předání vždy zaručujeme alespoň stejné nebo vyšší záruky ochrany Vašich osobních údajů, jaké používá naše společnost.

· Na výrobek od naší společnosti, který jste si zakoupili, můžete uplatnit záruční servis u jakéhokoli autorizovaného prodejce našich výrobků po celém světě. Pouze na základě přesného čísla výrobku, které při uplatnění záruky sdělíte, dohledá prodejce Váš výrobek, který je na základě poskytnutí Vašich údajů zaregistrovaný v našem systému.VAŠE PRÁVA


1. Požádat nás o informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Þ bezodkladně Vám poskytneme informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem. První poskytnutí této informace je bezplatné.

2. Požadovat, aby byly zpracovávané Vaše přesné údaje.

Þ Pokud zjistíte, že údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neaktuální, máte právo požadovat po nás, abychom je opravili nebo aktualizovali, a do té doby máte právo na omezení jejich zpracování.

3. Požadovat, abychom Vaše údaje vymazali.

Þ Pokud už Vaše osobní údaje nejsou potřebné k účelu, pro které byly získány, nebo pokud by byly získány neoprávněně.

4. Uplatnit Vaše právo na přenositelnost údajů.

5. Podat námitku proti zpracování.

Þ Pokud si dál nepřejete získávat výše uvedené novinky a další informace, jednoduše nás kontaktujte – máte právo podat tzv. námitku proti zpracování a my Vaše údaje bez dalšího přestaneme pro tento účel zpracovávat, tedy nebudeme Vás již dále s našimi nabídkami kontaktovat.

6. podat námitku u dozorového orgánu.

Þ Dozorovým orgánem v České republice je Úřad na ochranu osobních údajů.

25.5.2018